Periferik sinir cerrahisi

Sinir ve kasların işlevselliği kaza ve tümor amaliyatları neticesinde zarar görebilir. Şikayetlerin başında haraket edebilirlikte azalma, sinirlerin hasar görmesinden kaynaklanan duygu ve his algılanması bozukluğu ve sinirsel ağrılar gelmektedir. Tüm bu şikayetlerin çözümü için çeşitli tedavi olanakları mevcuttur.

Örneğin yüzdeki haraket ve mimik azalmasının giderilmesi özel bir alandır. Bir tümörün alınması yada bir felç neticesinde yüzün bir tarafında kötürümleşme yaşanabilir. Doğuştan gelen yüz felci de yüzde haraket eksikliğine sebep olabilir. Rekonstrüktif (onarım amaçlı) cerrahi müdahaleler yerel kasların naklinin yanısıra serbest kas nakli denilen yöntemle kombinasyon içinde sinir nakli imkanları sunar.

Sinirle, sinire bağlı organın ayrılma süresine göre sinirler direk tekrar yerleştirilebilir. Sinirlerın calısmadıgı süreye bağlı olarak sinirler direk yeniden yerlerine yerleştirilebilir. İradeye bağlı yani yönlendirilen yeniden yapılandırma uyur durumdaki kasların transpozisyonunu sağlar. Bu sayede yanakta terar hareketlilik kazanılabilir. Hasta belirtilen çene hareketleriyle yüzünü hareket ettirmeyi öğrenir. Aynı amaliyatla, genelde felç neticesinde tamamiyle kapanır durumda olan gözler tekrar eski haline getirilir. Genç hastalarda ve doğuştan lezyonlarda çalışır durumdaki Nervus fazialisdan alınan sinirler sorunlu tarafa nakledilir. 6 ila 9 aylık bir bekleme süresinin ardından bir bacak kası yüze eklenir. Bu sayede yüzde kendiliğinden hareketlenme bile görülebilmektedir.

Bu yeniden yapılandırma neticesinde: Kol kısmında ve baldırdaki (Plexus brachialis ve N. peroneus) sinir zedelenmeleri de aynı yöntemlerle yeniden yapılandırılabilir. Sadece kalan kasların faaliyetinin test edilmesi sonrası kişisel Rekonstrüktif plan düzenlenir ve hastayla bu plan hakkında görüşülür. Dolayısızla bu durumdaki hastalara tavsiyemiz gerekli bilgileri almak üzere kliniğimize başvurmaları olacaktır. Eğer ağrılar körelmiş sinir uçlarından kaynaklanıyor ise (Neuromen) amaliyatlı bir terapi ağrıyı kesecektir. Bu durumda sinir uçları başka bir yere taşınabileceği gibi tekrar dikilebilir yada doku katmanının diplerine taşınabilir.