Rekonstrüktif (Onarim amacli) Cerrahi

Rekonstrüktif sözcüğü Latince “reconstruction” kelimesinden türetilmiştir. “Yeniden oluşturma” ve “onarım” anlamına gelir.

Deri üst dokularında deri tümörünün alınması, yaralanma veya ameliyat nedeniyle meydana gelen deri bozuklukların giderilmesi için mikro cerrahi gibi özel transplantasyon tekniklerine (doku nakilleri ile geniş yaraların kapatılması) ihtiyaç duyulur. Kliniğimizde, sorunlu yaraların sonradan ‚Rekonstrüktif Cerrahi’ yöntemlerle iyileştirilebilinmesi amacıyla, modern tıbbi teknikler uygulanmaktadır. Standart tıbbi yöntemlerin yanısıra mikro cerrahi yöntemler kullanarak, karın ve kalça bölgesinden doku nakli yapabilmekteyiz. Meme rekonstrüksyonu (yeni meme yapılması) yada diyabetik ayak tedavisi gibi durumlarda hastanemiz bünyesinde bulunan diğer uzman doktorlarla birlikte çalışmaktayız. Meme yapılandırılmasını ele alacak olursak: Kaza, tümör ameliyatı vb. çeşitli sebeblerle meydana gelen göğüs kayıplarında uygulanabilecek bir çok rekonstrüktif müdahale mevcuttur. Tek bir memenin eksilmesi durumunda dokuya öyle bir şekil verilebilir ki sonuçta doğal meme görüntüsü elde edilebilir. Meme bezinin tamamının kaybı sözkonusu olduğunda ise gerek vücuttan alınan dokularla, gerekse de yabancı dokularla (silikon protezler yada natrium klarit içerikli protez) meme oluşturulabilir. Elbette kliniğimizde benzeri

rekonstrüktif metotlar kullanılmaktadır. Kassel Göğüs Merkezi ile işbirliği halide hastanın kendi dokusundan oluşan (dişi) memeler yapmaktayız. Burada genellikle yağ dokusu ve alt karın derisinden faydalanmaktayız. Buradan alınan deri ve dokulara daha sonra mikrocerrahi teknikler uygulamakta ve memelere birbirlerine uyumlu olacak bir şekil verebilmekteyiz. İkinci bir müdahale ile meme ucu ve areola yeniden yapılandırılmaktadır.

Meme yapımında diğer bir yöntem ise kas ve deri dokularından yararlanmaktır. Elbette bizimle yapacağınız görüşmelerde böylesi bir müdahelenin imkanları ve çekinceriyle ilgili daha detaylı ve kişisel bilgiler edinebilirsiniz. Memede noksan oluşum: Meme gelişim sürecinde çeşitli eksik oluşumlar görülebilmektedir. En çok görülen noksanlık ise meme büyüklüklerinde ki farklılık, yani memelerin asimetrik olmamasıdır. Meme ucundaki orantısızlık da meme oluşumundaki eksikliğe işaret eder. Hatta bu durum meme kaslarını bile etkileyebilir. Neticede doğal olmayan meme ile karşılaşılaşılır. Doğumla birlikte şekil bozukluğu olan meme farklı amaliyat teknikleriyle gerek hastanın kendi dokusu gereksede nakil organla düzeleltilebilmektedir. Bazı durumlarda ise hastanın derisi expand (deri genişletme) yöntemi ile genişletilmesi gerekebilir. Ancak bu tür amaliyatlar meme gelişimini tamamladıktan sonra yapılmalıdır. Bu koşula istisna meme bezi dokusunun h meme ucu arasından kaynası bu koşula istisnadır. Bu sayade erken gelişme evresinde yapılan amaliyat memenin noksan gelişimini durdurabilmektedir.