Bekleme odasi

Genelde muayenehanelerdeki bekleme odaları hastalarla dolar ve aslında hiç kimse beklemeyi sevmez. Bu sebeble iyi ayarlanmış randevularla bekleme sürelerini mümkün olduğunca azaltmak için çaba sarfetmekteyiz. Bunu konuda da başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz.

Zira hastalarımızın memnuniyeti bizim için en önemli kuraldır.

ister tek, ister iki kisilik odalar oslun...

Bir amaliyat sonrası hızlı bir şekilde iyileşmenin en önemli koşulu rahatlıktır. Odalarımız en modern seviyede gerekli olan konforu ve rahatlığı sunmaktadır. Otel standartlarındaki oda servislerimizle alışılagelmiş/geleneksel klinik hizmetlerinin çok üstünde bir hizmet vermekteyiz.