Hatalı Meme Oluşumu

Hatalı meme oluşumu genç kadınlarda estetik sorunlara ve hatanın türüne göre işlevsel sorunlara da yol açabilir.
Memede hatalı gelişim genelde ergenlik çağında ortaya ortaya çıkar. İki memenin şekil ya da büyüklük olarak aynı olmaması durumuna “meme asimetrisi” denir. Asimetri yada yanlış bir vücut hareketi hatalı meme oluşuma neden olabilir. Hatalı meme oluşumlarında cerrahi müdahalenin türü hatanın içeriğine göre değişiklik gösteir ve hastanın evebeynleri ile görüşülerek müdahale kararı alınır. Bazen meme ucunu ve/veya meme bezelerinin basit bir müdaheleyle düzeltilmesi yeterli olabilmektedir. Meme operasyonlarında hastanın yeni meme formunu oluştururken kendi dokularını kullanmayı tercih ediyoruz. Plastik cerrahideki yeni yöntemler sayesinde gözle görülür iz bırakmadan müdehalelerde bulunabiliyoruz.

Tedavi : Yatılı
Operasyon süresi :